พุธ. ต.ค. 4th, 2023

รุกเดินหน้า บอร์ดไฟเขียวอนุมัติซื้อรวดเดียว 2 บริษัท หนุนธุรกิจประกันภัย

บมจ. ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ หรือ TIPH รุกเดินหน้า ซื้อ 2 บริษัทรวด! ดร. สมพร สืบถวิลกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำทัพประกาศส่งบริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด หรือ TIP ISB บริษัทลูกในฐานะFlagship Company เข้าซื้อกิจการรวดเดียว 2บริษัทโดยครั้งนี้ล็อกเป้าที่บริษัทนายหน้าประกันภัยและบริษัทสำรวจภัย ตามแผนที่ได้ให้ไว้กับผู้ถือหุ้นตั้งเป้าสร้างความแข็งแกร่งให้กลุ่มธุรกิจสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันรองรับการมาของบริษัทประกันภัยใหม่ๆ ภายในกลุ่มพร้อมทั้งวางเป้าหมายให้บริษัทลูกที่เข้ามาใหม่ในกลุ่มธุรกิจ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯภายใน 5 ปีดร. สมพร สืบถวิลกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทิพย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ได้มีมติอนุมัติให้ บริษัท ทิพย ไอเอสบี จำกัด หรือTIP ISB ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 99.99 ดำเนินการเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ Amity โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 75 จากผู้ถือหุ้นเดิมของAmity ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 54.88 ล้านบาท และเข้าลงทุนในหุ้นสามัญของ บริษัท ดีพี เซอร์เวย์แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ DP Survey โดยการซื้อหุ้นร้อยละ 75 จากผู้ถือหุ้นเดิมของ DP Survey ด้วยมูลค่าเงินลงทุนไม่เกิน 115.97 ล้านบาท

ทั้งนี้การเข้าลงทุนในทั้ง 2บริษัทดังกล่าวมีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อลงทุนในธุรกิจสนับสนุนประกันภัย (Insurance SupportedBusiness) โดยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการลงทุนครั้งนี้ คือผลประโยชน์จากการทำงานร่วมกัน(Synergy) ที่มีให้แก่กลุ่มธุรกิจของ TIPH เพื่อพัฒนาระบบนิเวศทางธุรกิจ (Business Ecosystem)ในการดำเนินธุรกิจของกลุ่มธุรกิจอย่างครบวงจรรวมทั้งเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกมิติ อันเป็นการต่อยอดและสร้างความแข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจประกันภัย ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลักของกลุ่ม TIPHโดยที่บริษัท อะมิตี้ อินชัวร์รันซ์ โบรคเกอร์ จำกัด หรือ Amityในปัจจุบันประกอบธุรกิจตัวแทนและนายหน้าประกันวินาศภัยรวมให้บริการงานที่เกี่ยวข้องกับงานสนับสนุนธุรกิจประกันภัย และผลิตภัณฑ์ประกันภัยครบวงจรขณะที่บริษัท ดีพี เซอร์เวย์ แอนด์ลอว์ จำกัด หรือ DP Surveyในปัจจุบันประกอบธุรกิจสำรวจอุบัติเหตุและประเมินความเสียหายในธุรกิจประกันวินาศภัยรวมทั้งตรวจสภาพรถยนต์ก่อนทำประกันภัย และบริการสนับสนุนงานประกันภัยแบบครบวงจรเช่นกัน“การเข้าลงทุนในบริษัท Amity และบริษัท DP Survey ในครั้งนี้เป็นการดำเนินการภายใต้กลยุทธ์ Forward Integration และ Backward Integrationของกลุ่มธุรกิจประกันภัยในคราวเดียวกัน โดยที่ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าการได้ทั้ง 2 บริษัทเข้ามาเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มของ TIPH ในครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage)ให้กับการดำเนินธุรกิจประกันภัยของกลุ่ม TIPH ในระยะยาว เนื่องจาก TIPH ได้วางเป้าหมายให้บริษัทAmity และบริษัท DP Survey เข้ามาสนับสนุนธุรกิจต่างๆ ภายในกลุ่มธุรกิจ (Shared Services)เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของ บมจ. ทิพยประกันภัย หรือ TIP ในฐานะบริษัทแกนของกลุ่มและบริษัทประกันใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ผ่านการแยกหน่วยธุรกิจที่มีศักยภาพของ TIPออกเป็นบริษัทใหม่ (Spin-Off) ด้วยตามแผนธุรกิจที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ในการปรับโครงสร้างการถือหุ้นฯ ที่ผ่านมา” ดร.สมพ กล่าว“อย่างไรก็ดี เพื่อให้ทั้ง 2 บริษัทสามารถขยายธุรกิจและสร้างการเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ภายหลังจากที่บริษัท Amity และบริษัท DP Surveyเข้ามาเป็นบริษัทย่อยของกลุ่ม TIPH แล้ว ทั้ง 2บริษัทจะถูกตั้งเป้าหมายให้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายใน 5 ปี ซึ่งถือเป็นเป้าหมายที่ TIPHให้ไว้กับบริษัทย่อยภายในกลุ่ม” ดร.สมพร กล่าวทิ้งท้าย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *